Padel spelregels

padel spelregels uitleg

Padel is hip, de sport wordt steeds populairder en de vraag naar de padel spelregels stijgt daarom ook. In dit artikel beantwoorden we daarom de spelregels van padel: Hoe moet een speler serveren? En hoe moeten punten worden geteld? Na het lezen van dit artikel ben je in staat om een game te spelen ;-).

Serveren

De partij die serveert doet dat, in tegenstelling tot tennis, onderhands. Er mag pas geserveerd worden nadat de bal één keer is gestuiterd. De bal mag overigens niet hoger dan de heup stuiteren. De speler die serveert slaat de bal diagonaal over het net in het servicevak van de andere speler(s). De return (de eerste slag van de ontvanger na het serveren door de andere partij) moet ook onderhands worden geslagen. Een volley als return is verboden. Daarna mogen ballen op allerlei manieren worden teruggeslagen, mits deze één keer op de grond stuiteren voor ze de wand of het glas raken.

Puntentelling

Samengevat wordt er een punt gemaakt als het de tegenstander niet lukt om de bal over het net in het speelveld terug te slaan of als de tegenstander een andere overtreding begaat. De bal moet, na geen of één keer gestuiterd te hebben, over het net teruggeslagen worden naar de tegenstander. Als een bal twee keer stuitert of de bal wordt tegen het net geslagen is dat vanzelfsprekend een punt voor de andere partij. De puntentelling heeft veel overeenkomsten met tennis. Bij de eerste punt staat het 15-0, bij de tweede 30-0, vervolgens 40-0 en daarna game, mits de speler met de game minimaal twee punten verschil heeft op de score van de tegenstander. Een score van 40-40 heet deuce en dan is er een game wanneer één van de twee spelers twee of drie keer achter elkaar scoort.

De eerste speler die zes keer een rally (bovenstaand of dergelijk scenario; het spelen voor een game) gewonnen heeft, is de winnaar van een zogeheten set. Ook bij dit minimum van zes games moet er een verschil zijn van minimaal twee games op de score van de tegenstander.